تکامل و تنوع ویروس های آنفلوانزای پرندگان

آنفولانزای پرندگان امنیت زیستی، معدوم سازی و اقدامات بهداشتی

استراتژی های کنترلی در برابر آنفولانزای پرندگان

تاثیر شاخه 2 .3 .2 واکسن های تجاری H5 در محافظت طیور از عفونت شاخه 4 .4 .3 .2 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان H5N8

اپیدمیولوژی آنفولانزای پرندگان

آیا اقدامات امنیت زیستی شما به همان خوبی که فکر می کنید هست

ویروس های آنفولانزای فوق حاد طیور (HPAI)، همچنان به عنوان یک بیماری آسیب رسان مهم، صنعت مرغداری در سراسر دنیا را تهدید می کند.