free web site hit counter

Mucusol

موکوسل


دانلود کاتالوگ

معرفی Mucusol

حیوان هدف نشخوار کنندگان
دوز مصرف
  • 100 میلی لیتر موکوسول ببه ازای 1000 کیلوگرم وزن بدن/روز.
  • در صورت نیاز 3 تا 4 روز ادامه پیدا کند
بسته بندی بطری های یک لیتری
تولید کننده Animal Science Products
کشور تولید کننده  آمریکا
موارد مصرف کمک به درمان بیماری های تنفسی و کاهش احتقان در نشخوارکنندگان