بیماری های طیور-بیماری سالمونلوز-بخش اول: معرفی

این فیلم به معرفی انواع سالمونلاها و بیماری های ناشی از آن ها می پردازد

بیماری های طیور-بیماری سالمونلوز-بخش دوم: نمونه برداری

این فیلم به اصول نمونه برداری برای تشخیص بیماری سالمونلوز می پردازد

بیماری های طیور-بیماری سالمونلوز-بخش سوم: کنترل-قسمت اول

این فیلم به توضیح درباره راهکارهای کنترل سالمونلا می پردازد و در دو قسمت ارائه می گردد که قسمت اول آن پیش روی شماست

بیماری های طیور-بیماری سالمونلوز-بخش سوم: کنترل-قسمت دوم

این فیلم به توضیح درباره راهکارهای کنترل سالمونلا می پردازد و در دو قسمت ارائه می گردد که قسمت دوم آن پیش روی شماست

کاربرد ضدعفونی کننده ها در صنعت طیور-قسمت اول

مجموعه 4 قسمتی کاربرد ضدعفونی کننده ها در صنعت طیور که به توضیح کامل و جامعی درباره تمامی جنبه های آن ها میپردازد. فیلم حاضر قسمت اول این مجموعه می باشد.

کاربرد ضدعفونی کننده ها در صنعت طیور-قسمت دوم

مجموعه 4 قسمتی کاربرد ضدعفونی کننده ها در صنعت طیور که به توضیح کامل و جامعی درباره تمامی جنبه های آن ها میپردازد. فیلم حاضر قسمت دوم این مجموعه می باشد.

کاربرد ضدعفونی کننده ها در صنعت طیور-قسمت سوم

مجموعه 4 قسمتی کاربرد ضدعفونی کننده ها در صنعت طیور که به توضیح کامل و جامعی درباره تمامی جنبه های آن ها میپردازد. فیلم حاضر قسمت سوم این مجموعه می باشد.

کاربرد ضدعفونی کننده ها در صنعت طیور-قسمت پایانی

مجموعه 4 قسمتی کاربرد ضدعفونی کننده ها در صنعت طیور که به توضیح کامل و جامعی درباره تمامی جنبه های آن ها میپردازد. فیلم حاضر قسمت آخر این مجموعه می باشد.

ضد عفونی کننده های خوراک-ترمین-8

این فیلم به معرفی یک ضدعفونی کننده خوراک بسیار موثر به نام ترمین-8 میپردازد.

بیماری های طیور-بیماری نیوکاسل

این فیلم به توضیح کامل درباره بیماری نیوکاسل پرندگان میپردازد.

بیماریهای تنفسی طیور-آنفولانزا

این فیلم به تشریح بیماریهای تنفسی طیور با تمرکز بر روی بیماری آنفولانزا میپردازد.

ضد میکروب ها-سایترکس

این فیلم به معرفی یک مولکول جدید به نام سایترکس میپردازد که عملکرد ضد میکروبی بسیار قوی در صنعت مرغداری دارد.

بیماریهای طیور-بیماری عضله سبز

این فیلم به توضیح کامل درباره بیماری عضله سبز یا ماهیچه سبز (Green Muscle Disease) در طیور میپردازد و پاسخگوی تمامی سوالات و شایعاتی است که درباره خطرناک بودن این بیماری وجود دارد. به جرات میتوان گفت، این فیلم نخستین و کامل ترین فیلم مستند درباره این بیماری در فضای مجازی میباشد.

آشنایی با دستگاه گوارش پرندگان-بخش اول

مجموعه ای کامل در رابطه با نقش سلامت دستگاه گوارش در عملکرد پرورشی و تولیدی گله های طیور که در سه قسمت ارائه می گردد: قسمت اول آشنایی با دستگاه گوارش طیور، قسمت دوم بیماریهای دستگاه گوارش طیور و قسمت سوم ترکیبات موثر بر سلامت دستگاه گوارش طیور

آشنایی با دستگاه گوارش پرندگان-بخش دوم

مجموعه ای کامل در رابطه با نقش سلامت دستگاه گوارش در عملکرد پرورشی و تولیدی گله های طیور که در سه قسمت ارائه می گردد: قسمت اول آشنایی با دستگاه گوارش طیور، قسمت دوم بیماریهای دستگاه گوارش طیور و قسمت سوم ترکیبات موثر بر سلامت دستگاه گوارش طیور

بیماریهای گوارشی طیور-بخش اول

مجموعه ای کامل در رابطه با نقش سلامت دستگاه گوارش در عملکرد پرورشی و تولیدی گله های طیور که در سه قسمت ارائه می گردد: قسمت اول آشنایی با دستگاه گوارش طیور، قسمت دوم بیماریهای دستگاه گوارش طیور و قسمت سوم ترکیبات موثر بر سلامت دستگاه گوارش طیور

بیماریهای گوارشی طیور-بخش دوم

مجموعه ای کامل در رابطه با نقش سلامت دستگاه گوارش در عملکرد پرورشی و تولیدی گله های طیور که در سه قسمت ارائه می گردد: قسمت اول آشنایی با دستگاه گوارش طیور، قسمت دوم بیماریهای دستگاه گوارش طیور و قسمت سوم ترکیبات موثر بر سلامت دستگاه گوارش طیور

ترکیبات موثر بر سلامت دستگاه گوارش پرندگان-بخش اول

مجموعه ای کامل در رابطه با نقش سلامت دستگاه گوارش در عملکرد پرورشی و تولیدی گله های طیور که در سه قسمت ارائه می گردد: قسمت اول آشنایی با دستگاه گوارش طیور، قسمت دوم بیماریهای دستگاه گوارش طیور و قسمت سوم ترکیبات موثر بر سلامت دستگاه گوارش طیور

ترکیبات موثر بر سلامت دستگاه گوارش پرندگان-بخش دوم

مجموعه ای کامل در رابطه با نقش سلامت دستگاه گوارش در عملکرد پرورشی و تولیدی گله های طیور که در سه قسمت ارائه می گردد: قسمت اول آشنایی با دستگاه گوارش طیور، قسمت دوم بیماریهای دستگاه گوارش طیور و قسمت سوم ترکیبات موثر بر سلامت دستگاه گوارش طیور

ترکیبات موثر بر سلامت دستگاه گوارش پرندگان-بخش سوم

مجموعه ای کامل در رابطه با نقش سلامت دستگاه گوارش در عملکرد پرورشی و تولیدی گله های طیور که در سه قسمت ارائه می گردد: قسمت اول آشنایی با دستگاه گوارش طیور، قسمت دوم بیماریهای دستگاه گوارش طیور و قسمت سوم ترکیبات موثر بر سلامت دستگاه گوارش طیور

علل شکست در واکسیناسیون-بخش اول-ایمنی شناسی طیور

مجموعه سه قسمتی علل شکست در واکسیناسیون که به بررسی علل و عوامل عدم موفقیت در واکسیناسیون طیور پرداخته و به راهکارهای مقابله با این معضل می پردازد. فیلم حاضر قسمت اول از این مجموعه در رابطه با ایمنی شناسی طیور می باشد.

علل شکست در واکسیناسیون-بخش دوم-دسته بندی واکسن ها

مجموعه سه قسمتی علل شکست در واکسیناسیون که به بررسی علل و عوامل عدم موفقیت در واکسیناسیون طیور پرداخته و به راهکارهای مقابله با این معضل می پردازد. فیلم حاضر قسمت دوم از این مجموعه می باشد که به دسته بندی انواع واکسن ها می پردازد.

علل شکست در واکسیناسیون-بخش سوم-شکست در واکسیناسیون

مجموعه سه قسمتی علل شکست در واکسیناسیون که به بررسی علل و عوامل عدم موفقیت در واکسیناسیون طیور پرداخته و به راهکارهای مقابله با این معضل می پردازد. فیلم حاضر قسمت آخر از این مجموعه می باشد که به شکست در واکسیناسیون می پردازد.

خانواده محافظت کننده های واکسن ASP

این فیلم به معرفی نسل جدیدی از محافظت کننده های واکسن، محصول شرکت Animal Science Products آمریکا می پردازد.

ضد التهاب، ضد تب، ضد احتقان، باز کننده مجاری تنفسی طیور: موکوسل و یونیسل

این فیلم به معرفی دو محصول ارزشمند، محصول شرکت Animal Science Products آمریکا می پردازد. ضد التهاب و ضدتب قوی الاثر یونیسل و ضد احتقان و باز کننده مجاری تنفسی موکوسل

مایکوتوکسین ها: دشمنان خاموش ولی خطرناک-بخش اول:مقدمه

این مجموعه به بررسی کامل مایکوتوکسین ها و تاثیرات آن ها بر روی طیور و همچنین روش های مقابله با آن ها می پردازد. فیلم حاضر بخش اول از این مجموعه است که به توضیح مقدماتی درباره مایکوتوکسین ها می پردازد.

مایکوتوکسین ها: دشمنان خاموش ولی خطرناک-بخش دوم:انواع مایکوتوکسین ها-قسمت اول

این مجموعه به بررسی کامل مایکوتوکسین ها و تاثیرات آن ها بر روی طیور و همچنین روش های مقابله با آن ها می پردازد. فیلم حاضر قسمت اول از بخش دوم از این مجموعه است که به توضیح درباره انواع مایکوتوکسین ها می پردازد و ادامه این بخش در قسمت بعدی می باشد.

مایکوتوکسین ها: دشمنان خاموش ولی خطرناک-بخش دوم:انواع مایکوتوکسین ها-قسمت دوم

این مجموعه به بررسی کامل مایکوتوکسین ها و تاثیرات آن ها بر روی طیور و همچنین روش های مقابله با آن ها می پردازد. فیلم حاضر قسمت دوم از بخش دوم این مجموعه است که به ادامه توضیح درباره انواع مایکوتوکسین ها می پردازد.

مایکوتوکسین ها: دشمنان خاموش ولی خطرناک-بخش سوم:روش های مقابله با مایکوتوکسین ها

این مجموعه به بررسی کامل مایکوتوکسین ها و تاثیرات آن ها بر روی طیور و همچنین روش های مقابله با آن ها می پردازد. فیلم حاضر بخش آخر از این مجموعه است که به توضیح درباره روش های مقابله با مایکوتوکسین ها می پردازد.

مایکو اد

این فیلم به معرفی توکسین بایندر مایکو اد، محصول شرکت اسپشیال نوترینتس آمریکا می پردازد.

عوامل موثر بر کیفیت و کمیت تخم مرغ-بخش اول-مقدمه

این مجموعه به توضیح درباره عوامل تاثیر گذار بر روی کیفیت پوسته تخم مرغ و همچنین کمیت آن در گله های مادر و تخم گذار و همچنین راه های درمان آن می پردازد. فیلم حاضر بخش اول از این مجموعه و مقدمه ای بر این موضوع می باشد.

عوامل موثر بر کیفیت و کمیت تخم مرغ-بخش دوم-تغییرات کیفی پوسته تخم مرغ-قسمت اول

این مجموعه به توضیح درباره عوامل تاثیر گذار بر روی کیفیت پوسته تخم مرغ و همچنین کمیت آن در گله های مادر و تخم گذار و همچنین راه های درمان آن می پردازد. فیلم حاضر قسمت اول از بخش دوم از این مجموعه بوده و به توضیح درباره تغییرات کیفی پوسته تخم مرغ می پردازد. در قسمت بعدی به دیگر تغییرات کیفی پوسته پرداخته شده است.

عوامل موثر بر کیفیت و کمیت تخم مرغ-بخش دوم-تغییرات کیفی پوسته تخم مرغ-قسمت دوم

این مجموعه به توضیح درباره عوامل تاثیر گذار بر روی کیفیت پوسته تخم مرغ و همچنین کمیت آن در گله های مادر و تخم گذار و همچنین راه های درمان آن می پردازد. فیلم حاضر قسمت دوم از بخش دوم از این مجموعه بوده و به توضیح درباره دیگر تغییرات کیفی پوسته تخم مرغ می پردازد.

میاشل

این فیلم به معرفی محصول میاشل، تقویت کننده و محافظت کننده پوسته تخم مرغ و اسکلت طیور، ساخت کمپانی میاویت آلمان می پردازد.

آشنایی با سندرم خونریزی دهنده کبد چرب (FLHS)

این فیلم به توضیح درباره بیماری سندرم خونریزی دهنده کبد چرب، علائم و راه های پیشگیری از آن می پردازد.

میابولیت ای سی

این فیلم به معرفی محصول میابولیت ای سی، بهبود دهنده ضریب تبدیل غذایی، متابولیسم چربی در کبد و بافت ها و دارای اثرات آنتی اکسیدانی، ساخت کمپانی میاویت آلمان می پردازد.

مروری بر سیستم ایمنی پرندگان-بخش اول

این مجموعه دو قسمتی به توضیح درباره سیستم ایمنی پرندگان و ترکیبات موثر بر آن می پردازد. فیلم حاضر قسمت اول از این مجموعه می باشد که به اختصار به معرفی سیستم ایمنی طیور می پردازد.

مروری بر سیستم ایمنی پرندگان-بخش دوم

این مجموعه دو قسمتی به توضیح درباره سیستم ایمنی پرندگان و ترکیبات موثر بر آن می پردازد. فیلم حاضر قسمت دوم از این مجموعه می باشد که به معرفی ترکیبات محرک سیستم ایمنی می پردازد.

ای-سلن

این فیلم به معرفی محصول ای-سلن، بهبود دهنده باروری و افزایش جوجه درآوری، کاهنده عوارض ناشی از شرایط استرس زا، مسمومیت ها و آسیت و تقویت کننده سیستم ایمنی، ساخت کمپانی میاویت آلمان می پردازد.

مینتامیکس

این فیلم به معرفی محصول مینتامیکس، ترکیبی منحصر به فرد حاصل از عصاره های گیاهی و ویتامین با خاصیت بازکنندگی مجاری و محافظت کننده مخاطات تنفسی طیور می پردازد.

استرس در گله های طیور-بخش اول

این مجموعه به علل و عوامل استرس در گله های طیور و روش های مقابله با آن می پردازد که شامل سه بخش مقدمه، استرس تراکم و معرفی برخی ترکیبات ضداسترس می باشد. فیلم حاضر بخش اول این مجموعه می باشد.

استرس در گله های طیور-بخش دوم

این مجموعه به علل و عوامل استرس در گله های طیور و روش های مقابله با آن می پردازد که شامل سه بخش مقدمه، استرس تراکم و معرفی برخی ترکیبات ضداسترس می باشد. فیلم حاضر بخش دوم این مجموعه می باشد.

استرس در گله های طیور-بخش سوم

این مجموعه به علل و عوامل استرس در گله های طیور و روش های مقابله با آن می پردازد که شامل سه بخش مقدمه، استرس تراکم و معرفی برخی ترکیبات ضداسترس می باشد. فیلم حاضر بخش سوم این مجموعه می باشد.

بیواسترس سی

این فیلم به معرفی محصول بیواسترس سی، ترکیبی ایده آل برای جلوگیری از عوارض ناشی از استرس های مختلف مانند افت تولید تخم مرغ، کاهش یا توقف رشد، کاهش اشتها و افت لاشه می پردازد.